Voor adviseurs

PrivateWealthAdvice biedt haar diensten op het terrein van inkomens- en vermogensplanning ook aan (klanten van) accountants, fiscalisten, vermogensbeheerders en andere organisaties aan. Indien de expertise en/of capaciteit (tijdelijk) niet of onvoldoende aanwezig is binnen de eigen organisatie, kan het effectiever zijn om deze in te huren. De inzet van PrivateWealthAdvice kan op verschillende wijzen worden vormgegeven:

  1. De klant wordt doorverwezen naar PrivateWealthAdvice. Wij doorlopen ons reguliere adviesproces en de klant ontvangt rechtstreeks de rapportage etc.
  2. De klant wordt in (nauw) overleg met de doorverwijzende adviseur geadviseerd. Zowel de klant als de doorverwijzende adviseur ontvangt een rapportage en de bespreking hiervan kan -indien gewenst- samen met de doorverwijzende adviseur plaatsvinden.
  3. De adviseur levert de benodigde data aan en PrivateWealthSupport maakt de analyse en rapportage en stelt deze ter beschikking aan de adviseur. De adviseur bespreekt de rapportage (uitsluitend) zelf met de klant. De dienst(en) van PrivateWealthSupport wordt in deze variant ingekocht door de adviseur.

Wilt u meer informatie over een van bovenstaande vormen van samenwerking? Neem dan gerust contact op met Thimo Rietveld (06-83898946) of stuur een email naar: thimo.rietveld@privatewealthsupport.nl