Fiscaal advies

Bij inkomens- en vermogensplanning spelen fiscale aspecten een belangrijke rol. De manier waarop uw inkomen en vermogen is samengesteld heeft directe impact op de hoeveelheid belasting die u hierover verschuldigd bent.

Heeft u vermogen in privé of in uw BV (of IB onderneming)? Bouwt u pensioen op in uw eigen BV of door middel van een lijfrentevoorziening bij een bank of verzekeraar? Heeft u winstreserves opgebouwd in uw (Holding) BV? Leent u geld van uw BV? Of heeft uw BV juist geld van u geleend? Doet u jaarlijks schenkingen aan uw kinderen en/of goede doelen? Allemaal situaties waarop fiscale wetgeving invloed heeft.

Nadat wij uw integrale inkomens- en vermogenssituatie in beeld hebben gebracht, hebben wij ook zicht op de fiscale aspecten en gevolgen. En dat is voor ons de basis om te beoordelen of onderdelen vanuit fiscaal-economisch perspectief beter ingericht kunnen worden. Zo kan het aantrekkelijk zijn om de lening bij de bank over te sluiten naar uw BV. Of wellicht is versneld aflossen hiervan gunstiger dan het aanhouden van uw hypotheek. Extra schenken aan uw kinderen kan een besparing van erfbelasting opleveren. Het beleggen van overtollig geld in privé in plaats van in uw BV kan voordelig zijn.

Kortom, PrivateWealthAdvice verstrekt als onderdeel van het Financieel Totaal Plan ook adviezen op fiscaal terrein om uw financiële positie verder te optimaliseren.

Wij overleggen al onze (fiscale) adviezen overigens graag met uw accountant en/of belastingadviseur.