Inkomens- en vermogensplanning

Inkomensplanning betekent feitelijk het inventariseren en in beeld brengen van toekomstige kasstromen (inkomsten min fiscale verplichtingen en overige uitgaven). De relevantie hiervan is groot en wordt belangrijker naarmate er minder vermogen is. PrivateWealthAdvice heeft veel ervaring en expertise op het terrein van inkomensplanning. Niet alleen het adequaat in beeld brengen van uw huidige- en toekomstige inkomenspositie, maar ook het fiscaal optimaliseren hiervan behoort tot onze werkzaamheden.

De huidige problematiek in Nederland op terrein van pensioenen maakt duidelijk dat inkomensplanning steeds relevanter wordt. Een toegezegd pensioen blijkt toch minder zeker te zijn dan voorheen gedacht. Het opbouwen van eigen voorzieningen door middel van vermogensvorming wordt steeds relevanter. Hoeveel dit bedraagt verschilt vanzelfsprekend per persoon en is afhankelijk van veel factoren zoals de gewenste levensstijl, eigen woning bezit en daaraan gekoppelde hypotheekschulden, reeds opgebouwd vermogen, te ontvangen schenkingen en/of erfenissen etc. Ook factoren als inflatie, zorgkosten en het feit dat we gemiddeld steeds ouder worden speelt een belangrijke rol.

Bij vermogensplanning speelt het risicoprofiel van de klant een belangrijke rol. Veel adviseurs meten het risicoprofiel door middel van een kwalitatieve vragenlijst. Daarbij worden vragen gesteld over uw risicohouding en uw beleggingshorizon. Dit zijn relevante vragen, maar wat ons betreft onvoldoende om goed in beeld te brengen welk risico u zich wel of niet kunt permitteren. Wij voegen daar een integrale inkomens- en vermogensplanning aan toe die uitsluitend is gebaseerd op uw unieke financiële positie inclusief uw wensen en doelstellingen. Pas dan kan goed worden bepaald met welk deel van uw vermogen u  –indien gewenst en nodig- meer risico kunt nemen om het hogere benodigde rendement te realiseren.