Vermogensbeheer begeleiding

PrivateWealthAdvice ondersteunt u bij het zoeken naar een geschikte vorm van vermogensbeheer en de invulling van uw strategische asset allocatie. Het samenstellen van uw risicoprofiel geschiedt altijd op basis van uw unieke financiële situatie en financiële toekomst en uiteraard uw risicohouding ten aanzien van beleggen.

Om uw risicoprofiel te bepalen brengen wij op geavanceerde wijze in beeld wanneer u uw geld nodig heeft om in uw gewenste inkomen te voorzien of om wensen en doestellingen te financieren. Denk aan de aankoop van een tweede woning, studie van kinderen, overbrugging naar uw pensioen et cetera. Dit beeld vormt de basis om te bepalen met welk deel van uw vermogen (eventueel!) meer risico kan worden genomen en -vooral- met welk deel juist niet.

Beleggen vraagt om een langere termijn visie en daarom moet geld de tijd krijgen om rendement te maken. Wanneer goed in beeld is gebracht welk deel van uw vermogen in de komende jaren niet nodig is, kan een passende strategische asset allocatie worden bepaald.

Op basis van deze methodiek – in lijn met leidraden van de Autoriteit Financiële Markten- belegt u uitsluitend met geld dat de tijd krijgt om rendement te maken. En dat is niet alleen goed voor de ontwikkeling van uw vermogenspositie, maar zorgt bovenal voor (een goede nacht) rust.

Beleggen hoeft niet gepaard te gaan met een dagelijkse blik op de beurskoersen. Integendeel, het beste resultaat wordt veelal bereikt door scherp op de kosten te letten en uitsluitend te muteren wanneer uw financiële situatie verandert en daarom vraagt.

PrivateWealthAdvice ondersteunt u continu bij dit proces en helpt u op koers te blijven.