Onze klanten

Onze klanten zijn veelal 45 jaar of ouder en zijn ondernemer, werkzaam in loondienst (bijvoorbeeld als executive of professional) of al gepensioneerd . Er is vermogen opgebouwd in zaken als pensioenregelingen, lijfrentevoorzieningen, onroerend goed (de eigen woning), kapitaalverzekeringen en de onderneming. Daarnaast beschikken onze klanten veelal over een beleggingsportefeuille of hebben het idee om hiermee te starten. Veel van onze klanten staan aan de vooravond van (gedeeltelijke) pensionering en willen de financiële mogelijkheden en impact hiervan inzichtelijk krijgen.

Wij helpen u met dit inzicht en het bereiken van uw wensen en doelstellingen. Allereerst door inzicht te geven in de samenhang tussen uw huidige en toekomstige inkomen, uw fiscale verplichtingen en overige uitgaven en uw opgebouwde vermogen. Het adequaat in beeld brengen van deze samenhang is zeer relevant om een helder antwoord te geven op vragen die veel klanten hebben:

  • Kan ik stoppen met werken en doorleven tot 90-jarige leeftijd op het door mij gewenste niveau? En wat kan of moet ik doen om dit mogelijk te maken?
  • Kan ik die woning in Frankrijk kopen en wat zijn de financiële en fiscale consequenties daarvan?
  • Wat zijn de fiscale en financiële gevolgen als ik emigreer?
  • Hoe lang kan mijn BV de pensioenverplichting nakomen?
  • Wat is de impact van inflatie op mijn pensioen?
  • Heb ik voldoende vermogen om mijn kinderen te helpen bij de aankoop van een eigen woning? En hoe geef ik dat vorm?
  • Kan ik beter beleggen in mijn BV of in privé?
  • Sluit mijn testament nog wel aan bij mijn financiële situatie?

Wij geven inzicht in wat wel en niet mogelijk is. En soms is er veel meer mogelijk dan u zelf wellicht verwacht. En behoort bijvoorbeeld eerder stoppen met werken tot de mogelijkheden. Maar soms ook juist niet….En ook in dat geval leidt het gegeven inzicht tot rust en draagt het bij aan uw ontzorging. Wij helpen om het hebben van vermogen bij te laten dragen aan uw welzijn. Geld zou nooit onnodig moeten leiden tot (extra) zorgen. Met een helder inzicht, overzicht en een passende vermogensstrategie is dit zelden het geval.

Wij begeleiden onze klanten intensief en doorlopend. De frequentie wordt primair door u bepaald, maar gemiddeld 1 keer in de 2 jaar passen wij uw financieel plan aan en beoordelen of uw beleggingen nog aansluiten bij uw wensen, doelstellingen en financiële situatie (de strategische asset allocatie).