Tarieven

Onze werkzaamheden geschieden op (uur)tariefbasis [1].Wij bemiddelen niet in producten en ontvangen ook geen provisies of commissies.

[1] EUR 130 per uur ex btw

Ieder klant is uniek en dat geldt ook voor de samenstelling van iemands inkomens- en vermogenspositie alsmede de wensen en doelstellingen. Wij werken daarom uitsluitend op basis van maatwerkadvies. Dit betekent dat wij geen standaardprijzen hanteren.

Wat wij wel doen is u op basis van uw situatie en vragen een offerte aanbieden waarin glashelder staat hoeveel uw investering bedraagt om onze analyses te verkrijgen. Deze inschatting kunnen wij na het kennismakingsgesprek en op basis van onze ervaring goed maken. En uiteraard gaan wij niet eerder aan de slag en brengen niets in rekening voordat u akkoord hebt gegeven op ons voorstel.